Een andere kijk op begeleiding van eetstoornissen.

verleent therapeutische en oplossingsgerichte zorg aan jongeren en volwassenen met een eetstoornis, waaronder Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa en Binge Eating Disorder

VZW Empathie is een multidisciplinair centrum voor de behandeling van eetstoornissen.

De behandeling is concreet, stapsgewijs, oplossingsgericht en heeft niet enkel aandacht voor het gewicht. De focus ligt op het terugvinden van de innerlijke kracht en het herontdekken van de levensvreugde. Deze holistische aanpak begeleidt de patiënt naar het bewust worden van zijn/haar gedachten, emoties en gedrag, wat hem/ haar het inzicht en de energie zal geven om de ziekte te overwinnen.

Onze aanpak

IMG_9343

De taal van de eetstoornis leren kennen.

De therapeut helpt de patiënt en zijn/haar omgeving de denkpatronen van de eetstoornis te kennen, te herkennen en ermee om te gaan. Het begrijpen en “ontcijferen” van de taal van de eetstoornis door de patiënt en zijn/haar naasten vergemakkelijkt het genezingsproces

IMG_9377

Systemisch, betrekken van de omgeving

De personen die lid zijn van de leefwereld van de patiënt ( gezin, ouders, broers en zussen, school, vrienden… ) worden heel nauw betrokken bij de behandeling. Zij worden ook intensief begeleid zodat zij de patiënt beter begrijpen en actief kunnen ondersteunen.

IMG_9375 (2)

Multidisciplinair

De artsen-therapeuten werken nauw samen met personen uit andere disciplines zoals gastro-enterologen, nutritionisten, pediaters, dramatherapeuten, mindfulnesscoaches, e.a. Bovendien is er een permanent contact met de doorverwijzende instanties, de reeds behandelende arts of/en met de medische staf in geval van ziekenhuisopname.

Onze behandeling

IMG_9363 (2)

Individuele consultaties

De individuele consultaties met de therapeut vormen het fundament van de behandeling. De therapeut neemt de rol op van coach die de patiënt stapsgewijs vooruit helpt.

Casier (1 of 1)

Ouder- of partnerbegeleiding

Een beter begrijpen van het denkpatroon dat het gedrag stuurt, helpt de ouders/partner bij de dagelijkse zorg voor hun kind/partner. Het aanleren en herkennen van de taal en de denkwereld van de ziekte is uiterst belangrijk opdat de thuisomgeving voor de patiënt ook als veilig kan worden ervaren.

IMG_9418 (2)

Groepstherapie

Het groepsprogramma wordt opgebouwd rond vijf verschillende modules: denkfouten - emoties - zelfwaarde & zelfbeeld - lichaamsbeeld - voeding. Naast individuele therapie kan een meer intensieve behandeling aangewezen zijn. Patiënten kunnen er terecht voor groepstherapie waar een waaier aan activiteiten wordt aangeboden die zinvol zijn in het kader van het herstel en dit in een stimulerende omgeving. Bij crisismomenten is de therapeut ook buiten de geplande vaste contacten bereikbaar via mail of telefoon.

Onze filosofie

Missie

Empathie wil de levenskwaliteit van mensen met een eetstoornis op een menselijke en effectieve manier terug op peil brengen. Ze wil dit doen door patiënten en hun omgeving:

 • hoop te geven en opnieuw van het leven te kunnen genieten
 • de eetstoornis te begrijpen en samen met hen een oplossingsgericht actieplan op te stellen
 • te voorzien van medische zorg, therapie en begeleiding om snel te kunnen genezen
 • het belang van taalgebruik te doen inzien in de communicatie tussen de patient en zijn omgeving

Visie

Empathie wil eetstoornissen op een effectieve manier aanpakken om dropout te minimaliseren en de kans op volledig herstel te vergroten.

Getuigenissen

Bij vzw empathie kom je terecht in een warme omgeving.

Je voelt de ervaring in het werken met jongeren en een eetstoornis. De dokters hebben kennis van zaken en verstaat de kunst van het betrokken confronteren. Voor de ‘patiënt/client’ is het hard werken. Zelfreflectie, onderliggende patronen van faalangst en perfectionisme worden ook bloot gelegd en aangepakt, en dat loont. Eerst verandering in het hoofd, dan […]

Eindelijk niet meer ‘alleen’ in gesprek met mijn moordende innerlijke criticus

Na tientallen jaren zoeken, twijfelen, vechten, worstelen, opgeven, wanhopen, verdriet veroorzaken, lijden kwam Empathie op mijn weg… wat een ontdekking!!! Eindelijk niet meer ‘alleen’ in gesprek met mijn moordende innerlijke criticus, jawel er deed een andere ‘wijze’ externe stem , nl. die van Empathie zijn intrede…. Aanvankelijk niet heel welkom, we hadden het toch jarenlang […]

Eindelijk word ik er mij nu van bewust wat een eetstoornis is.

Na een reeks opnames op psychiatrische afdelingen en 2 héél langdurige opnames op een afdeling eetstoornissen verspreid over een 5-tal jaren ben ik gelukkig bij vzw “empathie” terechtgekomen waar ik nu reeds anderhalf jaar ambulant word begeleid. Eindelijk word ik er mij nu van bewust wat er met mij “aan de hand” is en ben […]

Ons team

_DSC9108

Maryse De Waele

Maryse is zorgcoördinator en oplossingsgericht therapeut i.o. Ze heeft ervaring als zorgcoach en studiebegeleider in het hoger onderwijs en doet daarnaast ook onderzoek naar suïcidepreventie en psychische kwetsbaarheid bij studenten en LGBT+ personen.

download

Dr. Patty Annicq

Dr. Patty Annicq is arts en Oplossingsgerichte Systeemstherapeut en volgde tevens meerdere bijscholingen in Nutritie. Ze richtte vzw Empathie op in 2004 en coacht op ambulante wijze patiënten en hun ouders/partners met een eetstoornis.

Afbeelding1

Hanna Aerts

Ik ben Hanna en werk als psycholoog bij Praktijk Liv. Ik begeleid jongeren, (jong)volwassenen en (top)sporters op weg naar een gezonde relatie met voeding en beweging en tracht een positieve mindset te creëren t.o.v. je lichaamsbeeld. Thema’s zoals identiteit, waarden, zelfzorg, zelfbeeld, denkfouten, emotieregulatie, stress, sociale media,… kunnen hierbij aan bod komen. Ik laat me hierbij inspireren door ACT en mijn achtergrond als diëtist, bewegingswetenschapper en psycholoog.

Rika

Rika Van Doorselaer

Als artieste geloof ik in de extra dimensie die creatieve activiteit geeft aan ons leven en aan ons ‘zijn’.
Focussen op dat ietsje anders, werken met kleuren en diverse materies, musiceren, acteren, schrijven: iets laten ontstaan uit jezelf, jezelf verwonderen.
In de creatieve begeleiding die ik geef, werken we samen aan plastische artistieke projecten.

Nieuw Eetverbond

We werken nauw samen met de diëtisten Nele Callewaert, Zoya Barbier en Lies Vandersyppe van het Nieuw Eetverbond.

Dr. Christine Dupont

We werken samen met Dr. Christine Dupont voor consultaties in Brugge en Gent. Zij is Arts - Coach en werkt volgens de Empathie-methode.
Je kan haar bereiken op het nummer +32 (0)486 75 56 47 of via x10dupont@gmail.com

Ouders

Ouderavonden

De ouders, partner en omgeving van de patiënt worden nauw betrokken bij de therapie. Ouders en partners kunnen ook individueel begeleid worden. Tevens worden er regelmatig ouderavonden georganiseerd samen met de diëtisten van Nieuw Eetverbond. Ouders en andere bondgenoten krijgen dan extra informatie en tips om de eetstoornis te begrijpen en de patiënt te ondersteunen. De thema's van de ouderavonden wisselen elkaar regelmatig af en worden ook afgestemd op de vragen en noden van de deelnemers.

Vraag zeker naar de data en thema's van 2021 bij de zorgcoördinator, diëtiste, psychologe of arts-coach.

Omwille van COVID-19 gaan de ouderavonden voorlopig door via ZOOM-meeting. 

 

 

Oudertraject

Een intensief traject voor ouders in kleine groep

Dr. Patty Annicq en Maryse De Waele (Vzw Empathie) starten in samenwerking met Hanna Aerts (Praktijk Liv) met een intensief oudertraject voor ouders die op zoek zijn naar handvaten en tips om een veerkrachtige bondgenoot te zijn in het gevecht tegen de eetstoornis.
Een traject bestaat uit 5 sessies van 2 uur, aangevuld met een handboek en toegang tot het online platform met opdrachten, vragenlijsten en de inhoud van de sessies.

Het eerstvolgende oudertraject start in mei en gaat door op onderstaande data van 19u30-21u30.

 • 11 mei
 • 18 mei
 • 2 juni
 • 16 juni
 • 30 juni

Kostprijs van het traject bedraagt 500 euro.

Onderstaande opties worden vrijblijvend aangeboden voor elk 30 euro:

 • toegang tot de online cursus met de presentaties van de sessies, inclusief vragenlijsten die worden afgenomen (toegang tot 3 maanden na het traject)
 • het boek 'Samen de eetstoornis aanpakken' van Jaenet Treasure

Heeft u interesse? Vul dan onderstaand interesseformulier in.
Wij contacteren jou indien er plaats is in een groep. We proberen hierbij rekening te houden met de leeftijd van uw kind of partner. We werken met een wachtlijst als de groepen volzet zijn.

Omwille van COVID-19 gaat het oudertraject voorlopig door via ZOOM-meeting. 

Interesseformulier Oudertraject

Steun ons

Wilt u onze vzw graag steunen?

vzw Empathie
IBAN: BE25 7370 3583 5782
BIC: KREDBEBB

Uw steun wordt gebruikt voor onze werking.
Ontvangen giften worden integraal gebruikt om therapiesessies toegankelijk te maken voor patiënten die niet beschikken over de nodige middelen.

Contact

Een afspraak maken

Wil je graag persoonlijk eens ontdekken of ons aanbod iets voor jou kan betekenen?
Dan ben je van harte welkom voor een kennismakingsgesprek. Tijdens zo’n gesprek luisteren we naar jouw verhaal en geven we je meer uitleg over onze multidisciplinaire en oplossingsgerichte aanpak. Indien je beslist om samen met ons verder op pad te gaan, bespreken we in eerste instantie met het team wie jou in jouw hulpvraag kan ondersteunen. Na ons overleg stellen we jou een traject voor en leggen we samen met jou een eerstvolgende afspraak vast.

Een kennismakingsgesprek duurt 90 minuten en kost 75 euro.
U neemt hiervoor contact op met de zorgcoördinator - therapeut, Maryse, op het nummer via het e-mailadres maryse.empathie@gmail.com of het nummer +32 (0)499 29 58 50.

Update 2/06/2021 - WACHTLIJST

Door de toename in het aantal aanmeldingen werken we met een wachtlijst. We nemen op dit moment geen nieuwe patiënten aan vóór september.
We bellen u op zodra er plaats vrijkomt voor een kennismakingsgesprek.

Aanmelding voor de wachtlijst gebeurt best per mail aan maryse.empathie@gmail.com met vermelding van volgende gegevens: naam + voornaam, leeftijd, contactgegevens en een korte omschrijving van de situatie.

We hopen u zo spoedig mogelijk verder te helpen.

VZW Empathie

Voor meer informatie of een kennismakingsgesprek kan u telefonisch contact opnemen met onze zorgcoördinator, Maryse De Waele, op volgend nummer:

+32 (0)499 29 58 50 (enkel op weekdagen)
of maryse.empathie@gmail.com

Locatie Gent : 
Albert’s House
Leopold II-laan 26, D - B-9000 GENT

Locatie Mechelen (enkel Dr. Annicq) : 
Raghenoplein 13, 2800 Mechelen

vzwempathie@gmail.com

 

Contact

Publicaties

Anorexia nervosa: een integratief behandelmodel – Tijdschrift voor Psychotherapie 2015 [41] 02 www.psychotherapie.bsl.nl

Anorexia nervosa (AN) is een ziekte met een enorme impact op alle levensdomeinen van een individu en diens context (Jones e.a., 2008). AN-patiënten leven als het ware onder de dictatuur van de ‘innerlijke criticus’, een sterke innerlijke normerende stem die steeds dezelfde afkeurende oordelen her- haalt. Stinckens (2001) hanteert deze metafoor om te verwijzen naar […]