Een andere kijk op begeleiding van eetstoornissen.

verleent therapeutische en oplossingsgerichte zorg aan jongeren en volwassenen met een eetstoornis, waaronder anorexia nervosa en boulemia nervosa.

VZW Empathie is een multidisciplinair centrum voor de behandeling van eetstoornissen.

De behandeling is concreet, stapsgewijs, oplossingsgericht en heeft niet enkel aandacht voor het gewicht. De focus ligt op het terugvinden van de innerlijke kracht en het herontdekken van de levensvreugde. Deze holistische aanpak begeleidt de patiënt naar het bewust worden van zijn/haar gedachten, emoties en gedrag, wat hem/ haar het inzicht en de energie zal geven om de ziekte te overwinnen.

Onze aanpak

IMG_9343

De taal van de eetstoornis leren kennen.

De therapeut helpt de patiënt en zijn/haar omgeving de denkpatronen van de eetstoornis te kennen, te herkennen en ermee om te gaan. Het begrijpen en “ontcijferen” van de taal van de eetstoornis door de patiënt en zijn/haar naasten vergemakkelijkt het genezingsproces

IMG_9377

Systemisch, betrekken van de omgeving

De personen die lid zijn van de leefwereld van de patiënt ( gezin, ouders, broers en zusters, school, vrienden… ) worden heel nauw betrokken bij de behandeling. Zij worden ook intensief begeleid zodat zij de patiënt beter begrijpen en actief kunnen ondersteunen.

IMG_9375 (2)

Multidisciplinair

De artsen-therapeuten werken nauw samen met personen uit andere disciplines zoals gastro-enterologen, nutritionisten, pediaters, dramatherapeuten, mindfulnesscoaches, e.a. Bovendien is er een permanent contact met de doorverwijzende instanties, de reeds behandelende arts of/en met de medische staf in geval van ziekenhuisopname.

Onze behandeling

IMG_9363 (2)

Individuele consultaties

De individuele consultaties met de therapeut vormen het fundament van de behandeling. De therapeut neemt de rol op van coach die de patiënt stapsgewijze vooruit helpt.

Casier (1 of 1)

Ouder- of partnerbegeleiding

Een beter begrijpen van het denkpatroon dat het gedrag stuurt, helpt de ouders/partner bij de dagelijkse zorg voor hun kind/partner. Het aanleren en herkennen van de taal en de denkwereld van de ziekte is uiterst belangrijk opdat de thuisomgeving voor de patiënt ook als veilig ervaren kan worden.

IMG_9418 (2)

groepstherapie

Het groepsprogramma wordt opgebouwd rond vijf verschillende modules: denkfouten - emoties - zelfwaarde & zelfbeeld - lichaamsbeeld - voeding. Naast individuele therapie kan een meer intensieve behandeling aangewezen zijn. Patiënten kunnen er terecht voor groepstherapie waar een waaier aan activiteiten wordt aangeboden die zinvol zijn in het kader van het herstel en dit in een stimulerende omgeving. Bij crisismomenten is de therapeut ook buiten de geplande vaste contacten bereikbaar via mail of telefoon.

Onze filosofie

Missie

Empathie wil de levenskwaliteit van mensen met een eetstoornis op een menselijke en effectieve manier terug op peil brengen. Ze wil dit doen door patiënten en hun omgeving:

  • hoop geven en opnieuw van het leven kunnen genieten
  • de eetstoornis begrijpen en samen met hen een oplossingsgericht actieplan op te stellen
  • voorzien van medische zorg, therapie en begeleiding om snel te kunnen genezen
  • het belang van taalgebruik te doen inzien in de communicatie tussen de patient en zijn omgeving

Visie

Empathie wil eetstoornissen op een effectieve manier aanpakken om dropout te minimaliseren en de kans op volledig herstel te vergroten.

Getuigenissen

Bij vzw empathie kom je terecht in een warme omgeving.

Je voelt de ervaring in het werken met jongeren en een eetstoornis. De dokters hebben kennis van zaken en verstaat de kunst van het betrokken confronteren. Voor de ‘patiënt/client’ is het hard werken. Zelfreflectie, onderliggende patronen van faalangst en perfectionisme worden ook bloot gelegd en aangepakt, en dat loont. Eerst verandering in het hoofd, dan […]

Eindelijk niet meer ‘alleen’ in gesprek met mijn moordende innerlijke criticus

Na tientallen jaren zoeken, twijfelen, vechten, worstelen, opgeven, wanhopen, verdriet veroorzaken, lijden kwam Empathie op mijn weg… wat een ontdekking!!! Eindelijk niet meer ‘alleen’ in gesprek met mijn moordende innerlijke criticus, jawel er deed een andere ‘wijze’ externe stem , nl. die van Empathie zijn intrede…. Aanvankelijk niet heel welkom, we hadden het toch jarenlang […]

Eindelijk word ik er mij nu van bewust wat een eetstoornis is.

Na een reeks opnames op psychiatrische afdelingen en 2 héél langdurige opnames op een afdeling eetstoornissen verspreid over een 5-tal jaren ben ik gelukkig bij vzw “empathie” terechtgekomen waar ik nu reeds anderhalf jaar ambulant word begeleid. Eindelijk word ik er mij nu van bewust wat er met mij “aan de hand” is en ben […]

Ons team

ChristineDupont

Dr. Christine Dupont

Dr. Christine Dupont is arts, Master Practitioner NLP en Coach Transpersoonlijke Counseling. Ze is tevens arts-nutritionist en mindfulness-coach.

download

Dr. Patty Annicq

Dr. Patty Annicq is arts en Oplossingsgerichte Systeemstherapeut en volgde tevens meerdere bijscholingen in Nutritie. Ze richtte vzw Empathie op in 2004 en coacht op ambulante wijze patiënten en hun ouders/partners met een eetstoornis.

Nieuw eetverbond

We werken nauw samen met de diëtisten Nele Callewaert, Zoya Barbier, Hanna Aerts en Lies Vandersyppe van het Nieuw Eetverbond.

Ouders

De ouders , partner en omgeving van de patiënt worden nauw betrokken bij de therapie. Ouders kunnen individueel begeleid worden. Tevens worden er een 5tal keer per jaar ouderavonden georganiseerd samen met de diëtisten van Nieuw Eetverbond . Ouders krijgen extra informatie en tips om de eetstoornis te begrijpen en patiënt te ondersteunen.

Bekijk hier wanneer de ouderavonden zijn. Nieuwe data volgen snel.

Steun ons

Wilt u onze vzw graag steunen?

vzw Empathie
IBAN: BE25 7370 3583 5782
BIC: KREDBEBB

Uw steun wordt gebruikt voor onze werking.
Ontvangen giften worden integraal gebruikt om therapiesessies toegankelijk te maken voor patiënten die niet beschikken over de nodige middelen.

Contact

VZW Empathie

Albert’s House
Leopold II-laan 26, D - B-9000 GENT

Raghenoplein 13, 2800 Mechelen
Spinolarei 14, 8000 Brugge

vzwempathie@gmail.com

Een afspraak kan telefonisch gemaakt worden op weekdagen.
Dr P. Annicq: 0477/86 95 85 (voor afspraken in Gent en Mechelen)
Dr C. Dupont: 0486/75 56 47 (voor afspraken in Gent en Brugge)

Contact

Publicaties

Anorexia nervosa: een integratief behandelmodel – Tijdschrift voor Psychotherapie 2015 [41] 02 www.psychotherapie.bsl.nl

Anorexia nervosa (AN) is een ziekte met een enorme impact op alle levensdomeinen van een individu en diens context (Jones e.a., 2008). AN-patiënten leven als het ware onder de dictatuur van de ‘innerlijke criticus’, een sterke innerlijke normerende stem die steeds dezelfde afkeurende oordelen her- haalt. Stinckens (2001) hanteert deze metafoor om te verwijzen naar […]